October 02, 2015

Wie zijn politici in een theater zet, krijgt theater

De moderne, representatieve democratie in Europa stond dan ook erg ver af van het Atheense ideaal.   

Ga maar na:
  • Geen loting van nagenoeg alle publieke functies, maar verkiezingen.
  • Geen directe inspraak van de burgerbevolking, maar indirecte inspraak via de stembusgang.
  • Geen overleg tussen vrije betrokken burgers, maar getouwtrek tussen politieke formaties.
  • Geen afwisseling tussen besturen en bestuurd worden, maar een strikt onderscheid tussen de bevolking en de politieke bovenlaag.
  • Geen horizontaal model, maar een verticaal stelsel. Het woord elite en elections hebben dezelfde etymologische wortels.
Lees hier het hele artikel van David van Reybrouck in De Correspondent.