June 05, 2016

Vandaag stemmen de Zwitsers over basisinkomen van 2260 euro

Referendum in Zwitserland zet toon van debat over hervorming verzorgingsstaten.

De Zwitsers spreken zich vandaag uit over het universeel basisinkomen, om armoede uit de wereld te helpen en keuzevrijheid te vergroten. De kans is klein dat de voorstanders het nu halen. Toch geeft het initiatief wereldwijd ernstige experimenten wind in de zeilen. 'Op veel plekken wordt de stip aan de horizon gezet.'
Een basisinkomen van 30.000 Zwitserse frank per jaar, of omgerekend maandelijks 2.500 frank (2.260 euro) voor iedere volwassene en 625 frank (566 euro) per kind? Het kan realiteit worden in Zwitserland, als de bevolking er vandaag ja zou stemmen. 'Elke burger heeft recht op een menswaardig bestaan en deelname aan het openbare leven', is het motto van de actiegroep Für ein bedingungsloses Grundeinkommen die met meer dan 100.000 handtekeningen de volksraadpleging afdwong. De initiatiefnemers deden hun voorstel omdat één op de acht Zwitsers nu onder de armoedegrens leeft, maar ook omdat ze vrezen dat verdere robotisering tot nog grotere verarming zal leiden. Het verschaffen van een inkomen om te voorzien in basisbehoeften kan dat voorkomen.


Lees het hele artikel hier in De Morgen