December 17, 2016

Rutger Bregman: 'Mensen hunkeren naar iets groters' (Volkskrant)

Zijn laatste boek wordt komend jaar in vijftien landen uitgegeven en hij kan zich verheugen in een groeiende populariteit. Rutger Bregman, historicus en utopisch denker. 'Er is behoefte aan een radicaal ander verhaal.'

Sinds de Frankfurter Buchmesse lijkt de geest uit de fles: 2017 wordt voor Rutger Bregman een jaar van veel reizen. Zijn boek 'Gratis geld voor iedereen' wordt tot in Japan verkocht. Zijn pleidooi voor een basisinkomen voor iedereen, of de 15-urige werkweek mag door veel politici worden weggezet als dagdromerijtjes van een jeugdige idealist, ondertussen groeit zijn het gehoor maar door. Bregman is hot en trekt volle zalen als hij aan universiteiten spreekt.
De 28-jarige Zeeuwse domineeszoon, journalist en veelgevraagd spreker begon zijn carrière op zijn 23ste bij de Volkskrant, als verslaggever en later als columnist van Opinie & Debat. Drie jaar geleden stapte hij over naar de Correspondent.

Veel van uw ideeën, zoals het basisinkomen, zijn niet nieuw.
Veel politici vermijden de term 'ba­sis­in­ko­men' nog - VVD'ers krijgen er zelfs vlekken van
Je zult mij zelden op een nieuw idee betrappen. Ik probeer goede ideeën af te stoffen en met een nieuwe taal nieuw leven in te blazen. In de jaren zeventig was men er van links tot rechts van overtuigd dat het basisinkomen in het Amerika van Nixon zou worden ingevoerd. En dat gebeurde ook bijna. Ik ben er in oktober 2013 over gaan schrijven en nu zijn er twintig gemeenten die ermee willen experimenteren. Veel politici vermijden de term 'basisinkomen' nog - VVD'ers krijgen er zelfs vlekken van - maar de facto komt het steeds dichterbij.'


Lees hier het artikel uit de Volkskrant

June 05, 2016

Vandaag stemmen de Zwitsers over basisinkomen van 2260 euro

Referendum in Zwitserland zet toon van debat over hervorming verzorgingsstaten.

De Zwitsers spreken zich vandaag uit over het universeel basisinkomen, om armoede uit de wereld te helpen en keuzevrijheid te vergroten. De kans is klein dat de voorstanders het nu halen. Toch geeft het initiatief wereldwijd ernstige experimenten wind in de zeilen. 'Op veel plekken wordt de stip aan de horizon gezet.'
Een basisinkomen van 30.000 Zwitserse frank per jaar, of omgerekend maandelijks 2.500 frank (2.260 euro) voor iedere volwassene en 625 frank (566 euro) per kind? Het kan realiteit worden in Zwitserland, als de bevolking er vandaag ja zou stemmen. 'Elke burger heeft recht op een menswaardig bestaan en deelname aan het openbare leven', is het motto van de actiegroep Für ein bedingungsloses Grundeinkommen die met meer dan 100.000 handtekeningen de volksraadpleging afdwong. De initiatiefnemers deden hun voorstel omdat één op de acht Zwitsers nu onder de armoedegrens leeft, maar ook omdat ze vrezen dat verdere robotisering tot nog grotere verarming zal leiden. Het verschaffen van een inkomen om te voorzien in basisbehoeften kan dat voorkomen.


Lees het hele artikel hier in De Morgen

May 18, 2016

Deze filosoof weerlegt het belangrijkste argument tegen het basisinkomen

Het moet ergens in 1982 zijn geweest toen de destijds 31-jarige filosoof Philippe Van Parijs zijn ingeving kreeg. De werkloosheid was torenhoog en van links tot rechts zeiden politici dat alleen economische groei het land er bovenop kon helpen. Maar Van Parijs wist dat eindeloze groei op een eindige planeet waanzin is. Er was behoefte aan een uitweg – een nieuwe, radicale visie op werk en inkomen voor een nieuwe tijd. Maar welke?
Toen schoot het hem te binnen.
‘Als je iets nieuws bedenkt waarvan je gelooft dat het geniaal is, dan zijn er twee opties,' lacht Van Parijs als ik hem spreek in Amsterdam. ‘Eén: het is toch niet zo’n briljant idee. Twee: het is inderdaad geniaal, maar het is al veel eerder bedacht. Dit laatste overkwam mij toen ik voor het eerst over het basisinkomen begon na te denken.’
Al snel realiseerde Van Parijs zich dat hij in het spoor zat van heel wat oude denkers, van John Stuart Mill tot Martin Luther King, van Bertrand Russell tot James Tobin. Maar voor Van Parijs was het basisinkomen veel meer dan een idee. Het was ook een ideaal waarvoor gestreden moest worden.

Leest het hele artikel uit de Correspondent hier

May 16, 2016

Gratis geld voor iedereen? Zwitsers mogen er binnenkort over stemmen

De Zwitserse bevolking mag op 5 juni stemmen over de vraag of iedereen in het land voortaan een onvoorwaardelijk basisinkomen hoort te krijgen. Dat bericht The Local. Het ja-kamp hoopt niet zomaar op een aalmoes: 2.200 euro per maand voor alle volwassenen.

Om de zoveel maanden komen de pro's en contra's van een basisinkomen - lees: gratis geld voor iedereen, ter vervanging van de huidige uitkeringen en leeflonen - weer op tafel. Zelden of nooit komen er echt concrete beslissingen uit voort. Maar in Zwitserland komen ze toch in de buurt. Daar mag de bevolking zich binnenkort uitspreken over een voorstel van een burgerbeweging om iedere Zwitser 'gratis' van een maandelijkse som geld te voorzien. 

De redenering van de voorstanders, die zich verenigd hebben in het Basic Income Earth Network (BIEN), is dat het basisinkomen armoede wegwerkt en de afhankelijkheid van uitkeringen. Bovendien geef je mensen de vrijheid om van hun leven te maken wat ze écht willen. "We hebben een basisinkomen nodig om iedereen de kans te geven om zijn eigen ondernemer te zijn, te kiezen welke job hij of zij uitoefent", vertelt Gabriel Barta van BIEN.

Lees het artikel uit De Morgen hier.

January 09, 2016

Hoe het basisinkomen Nederland verovert

Artikel in  De Correspondent

Hoewel de beweging voor een basisinkomen grotendeels van onderop komt (landelijke politici durven hun vingers er meestal niet aan te branden) wint het basisinkomen nu ook in Den Haag aan terrein. De partijcongressen van PvdA en D66 namen al een motie aan voor een onderzoek en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft toegezegd Klijnsma zei dit toe op verzoek van GroenLinks Kamerlid Linda Voortman. om met de gemeenten om tafel te gaan. Hoeijmakers grinnikt: ‘In Den Haag is de reactie nu: o shit, het gaat nu wel heel hard, we moeten hier iets mee.’
Sommige mensen denken dat de discussie over het basisinkomen zal overwaaien zodra de economie weer aantrekt. In de jaren tachtig was er immers ook veel discussie over, maar daar bleef het toen ook bij: heel veel discussie. Toch is het debat nu minder vrijblijvend. De voorstanders willen voorbij gaan aan de welles-nietesdiscussie over vragen als ‘maar worden mensen daar niet lui van?’ En ze zien daar maar één manier voor: experimenteren. ‘Ik verwacht dat de eerste experimenten volgend jaar van start kunnen gaan,’ aldus Hoeijmakers. ‘Er is nog nooit zoveel momentum geweest.’
Lees het hele artikel hier.

December 26, 2015

Hoog tijd voor een kortere werkweek

De aanpak van het werkloosheidsprobleem is niet meer van deze tijd. De huidige aanpak gaat blijkbaar uit van de gedachte dat er volledige werkgelegenheid is en dat het aan de werkloze zelf te wijten is dat hij of zij geen werk heeft: de werkloze wil niet, of is onvoldoende geëquipeerd.

In dat kader heeft de overheid allerlei (pest)programma's en maatregelen bedacht om werklozen te prikkelen aan het werk te gaan. Omdat deze aanpak veel geld kost en niet werkt, komen gemeenten nu in verzet. Dat is niet zo vreemd, want de banen zijn er niet en het leidt alleen maar tot frustraties.

Het is duidelijk dat er de laatste tijd geen sprake meer is van volledige werkgelegenheid en dat kan bijna geheel op het conto van nieuwe technologieën worden geschreven. In de jaren dertig van de vorige eeuw voorspelde Keynes dat in de 21ste eeuw iedereen nog maar 15 uur in de week zou werken. Nu zijn we zover en wat zien we? Zo ongeveer de ene helft werkt zich een burn-out, en de andere helft - de werkloosheid is veel hoger dan de officiële cijfers aangeven - kijkt werkeloos toe.


Lees hier het hele artikel in de Trouw

De tijd is rijp voor het basisinkomen

Artikel uit de Trouw.
Stoppen met werken De betaalbaarheid staat of valt met de gedragseffecten die worden veroorzaakt door het basisinkomen. De angst dat mensen met een basisinkomen massaal stoppen met werken lijkt ongegrond. In een Zwitserse documentaire uit 2008 (zie hieronder) werd mensen gevraagd of zij zouden stoppen met werken als zij een basisinkomen zouden ontvangen. 60 procent antwoordde 'nee', 30 procent geeft aan misschien wel minder te gaan werken. De meerderheid, 80 procent, dacht dat anderen, dus niet zijzelf, wel zouden stoppen met werken.

Het overgrote gedeelte van de bevolking wil dus wel degelijk werken. Dit kan zijn omdat zij meer inkomsten willen hebben dan alleen het basisinkomen, of omdat zij op deze manier voldoening uit het leven kunnen halen. Er zullen daarom vermoedelijk meer deeltijdbanen ontstaan of er zal steeds meer flexibel op projectbasis gewerkt worden. Zeker is dat mensen meer kiezen voor een invulling waar zij voldoening uit halen. Dit kan naast betaald werk ook vrijwilligerswerk zijn.


Lees het hele artikel hier en bekijk de Zwitserse documentaire Basic Income The Movie.

December 07, 2015

Finland denkt aan basisinkomen: "Iedereen 800 euro per maand, geen uitkeringen meer"

De Finse overheid wil elke burger een basisinkomen van 800 euro per maand geven. Daar staat tegenover dat alle andere uitkeringen worden geschrapt. Bij een rondvraag in opdracht van het agentschap dat het voorstel lanceert, het Finse instituut voor sociale zekerheid, sprak 69 procent van de Finnen zich uit voor de maatregel.
Werkloosheidsuitkeringen lopen de spuigaten uit. Nog nooit waren er zo veel werklozen: 10 procent van de beroepsbevolking. "Dit basisinkomen voor iedereen zorgt ervoor dat het systeem van sociale zekerheid versimpeld wordt", zegt premier Juha Sipila.
Artikel uit de Belgische krant De Morgen

October 02, 2015

Wie zijn politici in een theater zet, krijgt theater

De moderne, representatieve democratie in Europa stond dan ook erg ver af van het Atheense ideaal.   

Ga maar na:
  • Geen loting van nagenoeg alle publieke functies, maar verkiezingen.
  • Geen directe inspraak van de burgerbevolking, maar indirecte inspraak via de stembusgang.
  • Geen overleg tussen vrije betrokken burgers, maar getouwtrek tussen politieke formaties.
  • Geen afwisseling tussen besturen en bestuurd worden, maar een strikt onderscheid tussen de bevolking en de politieke bovenlaag.
  • Geen horizontaal model, maar een verticaal stelsel. Het woord elite en elections hebben dezelfde etymologische wortels.
Lees hier het hele artikel van David van Reybrouck in De Correspondent.

Waarom Zweden overstapt op werkdag van zes uur (en hoelang wij werken)

Zweden wil evolueren naar een standaardwerkdag van zes in plaats van acht uren. Heel wat Zweedse bedrijven hebben de overgang al gemaakt en een zorgtehuis experimenteert een jaar lang met de zesurendag om de kosten en baten van de kortere werkdag te evalueren.

De in Stockholm gevestigde appontwikkelaar Filimundus stapte vorig jaar over naar de zesurendag. CEO Linus Feldt: "De achturendag is niet zo efficiënt als we denken. Het is bijzonder moeilijk acht uur lang geconcentreerd te blijven op een bepaalde taak. Om de klus te klaren, lassen we pauzes in om de werkdag draaglijk te maken. Maar tegelijk slagen we er amper in ons privéleven boeiend te houden. We willen meer tijd doorbrengen met ons gezin, we willen bijleren of sport beoefenen. Ik wilde zien of er een manier bestond om die zaken op elkaar af te stemmen".

Lees hier het hele artikel.

August 06, 2015

Holland-België: utopia

Holland-België: utopia: Rutger Bregman pleit voor herverdeling van middelen via het basisinkomen, David Van Reybrouck pleit voor herverdeling van macht via loting, beiden schrijven ze voor de Correspondent, zaterdag konden ze twee uur met elkaar praten op Radio 1 bij Ruth Joos.
Luister hier terug.

May 27, 2015

Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt (De Speld)


Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt
 
 Het experiment met het basisinkomen voor 65-plussers is op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in het rapport 'Slecht idee'. Volgens de SER heeft het plan geleid tot een generatie van passieve en hulpbehoevende ouderen.

Het is jammer om te zien dat al dat gratis geld verspild wordt aan medicijnen, kunstheupen en luxe hartoperaties
Mariëtte Hamer, SER-voorzitter
In 1956 startte het ministerie van Sociale Zaken een revolutionair pilot-project: een basisinkomen voor ouderen, de Aangeboden Onvoorwaardelijke Winst (AOW). Elke burger van 65 jaar en ouder kreeg gratis geld, zonder er iets voor te hoeven doen. De gedachte was dat mensen meer tijd overhouden voor vrijwilligerswerk en het oprichten van bedrijfjes als ze verzekerd zijn van een inkomen. Zestig jaar later blijkt dat behoorlijk tegen te vallen: de meeste deelnemers aan het experiment zijn ziek, dood of werkloos.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer noemt de uitkomsten rampzalig: 'We zien dat vrijwel alle deelnemers direct stoppen met werken als ze een basisinkomen krijgen. De invoering van het basisinkomen heeft de meest onproductieve generatie voortgebracht sinds de invoering van de kinderbijslag. Overigens is dat dezelfde generatie. In dat opzicht zijn de resultaten desastreus. Het is jammer om te zien dat al dat gratis geld verspild wordt aan medicijnen, kunstheupen en luxe hartoperaties, terwijl het bedoeld was voor innovatieve start-ups.'

Positieve effecten


Minister Asscher van Sociale Zaken noemt de kritiek te makkelijk. Hij vindt dat de Aangeboden Onvoorwaardelijke Winst ook positieve effecten heeft gehad: 'Je ziet dat meer dan de helft van de 65-plussers veel tijd besteedt aan hun kleinkinderen. Bij twintigers en dertigers ligt dat aantal veel lager omdat zij geen basisinkomen ontvangen.'

Vorig jaar schreef de SER al het vernietigende rapport 'Weggegooid geld', over het basisinkomen voor hoogzwangere vrouwen. De vrouwen in kwestie bleven wekenlang thuis op de bank liggen, zonder te investeren in de lokale economie.

May 04, 2015

David van Reybrouck bij De Nieuwe Wereld (IKON)

Uitzending van De Nieuwe Wereld (IKON) van zondag 3 mei met David van Reybrouck over herdenken, vrijheid en het ideaal van broederschap.


Zie hier de uitzending terug.

March 26, 2015

Experimenteren met een basisinkomen

Steeds meer gemeenten willen experimenteren met een basisinkomen. Een kleine groep inwoners ziet dan af van het recht op bijstand, huur- en zorgtoeslag. In ruil daarvoor krijgen ze een bedrag, waar iemand net van kan rondkomen. Bijverdienen mag, maar hoeft niet.
Nieuwsuur buigt zich over de volgende vragen: Is werken aantrekkelijker als er geen sollicitatieplicht is? Zou iemand met bijstand een dag per week gaan werken als de uitkering behouden blijft? En gaat een werknemer minder werken als hij sowieso al 1200 euro ontvangt?

Zie het item van Nieuwsuur hier terug.

February 24, 2015

We’re heading into a jobless future, no matter what the government does

There won’t be much work for human beings. Self-driving cars will be commercially available by the end of this decade and will eventually displace human drivers—just as automobiles displaced the horse and buggy—and will eliminate the jobs of taxi, bus, and truck drivers. Drones will take the jobs of postmen and delivery people.

The only solution that I see is a shrinking work week. We may perhaps be working for 10 to 20 hours a week instead of the 40 for which we do today. And with the prices of necessities and of what we today consider luxury goods dropping exponentially, we may not need the entire population to be working. There is surely a possibility for social unrest because of this; but we could also create the utopian future we have long dreamed of, with a large part of humanity focused on creativity and enlightenment.Artikel in the Washington Post

Canvas | De werkende mens - Een documentaire reeks over de Vlaming en zijn werk

“Als we nu eens naar onszelf zouden kijken zoals we in natuurdocumentaires naar dieren kijken. Naar dat vreemde beestje: de werkende mens.” Dat is het uitgangspunt van de documentaire reeks 'De werkende mens': een portret van de werkende Vlaming, van Hassan de schoonmaker over Véronique Leysen en Thomas Vanderveken tot Marc Eyskens en Paula Semer. In zes visueel verrassende, thematische afleveringen onderzoekt documentairemaker Lode Desmet de impact van ons werk op ons leven aan de hand van heel verscheiden verhalen, scherpe observaties en boeiende analyses. Het is de eerste keer in lange tijd dat Lode Desmet nog eens een documentaire in eigen land maakte. Vanaf dinsdag 24 februari om 20.40 u.

Preview op Canvas.

January 20, 2015

Democratie is hard toe aan volgende stap

Artikel in het Parool van vandaag over de burgertop dit jaar in Amsterdam en de nood om de democratie te vernieuwen.


Lees het artikel hier als pdf.

December 23, 2014

VPRO Tegenlicht & George Ferguson


Regels zijn er om gebroken te worden, meent Bristols burgemeester George Ferguson: anders wordt het leven maar saai. Heb jij je in 2014 veel te streng aan de regels gehouden? Is het tijd voor een ondeugender 2015? En wie wens jij komend jaar meer plezier in het leven toe?

Vrijdenkersstad en 'transition town' zoekt steeds naar nieuwe manieren om de regels te breken onder leiding van de burgemeester.
In het zuidwesten van Engeland ligt aan de rivier de Avon, de stad Bristol. Deze havenstad, ongeveer ter grootte van Utrecht, kent een lange traditie van zelfbestuur en onafhankelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is de burgemeester George Ferguson, beter bekend als ‘the man with the red trousers’. De politiek onafhankelijke burgervader laat zich uitbetalen in Bristol Pounds, de lokale valuta, ter versterking en ondersteuning van de plaatselijke economie en ondernemers. De nationale politiek zou zich in zijn ogen niet moeten bemoeien met lokaal beleid. 


Zie hier George Ferguson en lees hier verder. Volledige uitzending van Tegenlicht is hier te zien

December 21, 2014

Zonder directe democratie geen retorica

De makers van de zesdelige VPRO-reeks Speeches zoomen niet in op die beroemde toespraken zelf als wel op de tijd en omstandigheden waarin die werden uitgesproken. Daar is op zichzelf niets mis mee. Nadeel is wel dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat die uitgesproken woorden zelf niet zo veel gewicht in de schaal legden. Onvermijdelijk neveneffect: commentatoren dissen weer eens het verhaal op dat wij Nederlanders te nuchter zijn voor meeslepende toespraken, zoals Jean-Pierre Geelen onlangs nog deed in de Volkskrant.

De dieperliggende verklaring is minder vleiend. Dat de retorica in ons land niet in aanzien staat, heeft alles te maken met het karakter van onze indirecte democratie.

Om dat te begrijpen moeten we heel even terug naar de Griekse en Romeinse Oudheid waar, zoals bekend, de bakermat ligt van onze beschaving. Dat daar de wieg stond van de democratie leerden we al op de basisschool. Er werd alleen niet bij verteld dat daarnaast het ledikantje stond van de retorica, de kunst van het overtuigen.

Democratie en redenaarskunst zijn twee kanten van dezelfde medaille. De leden van de senaat hadden er immers alle belang bij dat zij de andere senatoren konden overtuigen. Naast geweld en intrige was de toespraak dan ook een geducht wapen. Senator Cato ('Overigens ben ik van mening dat ...') wist er zelfs de vernietiging van Carthago mee te bewerkstelligen.


Lees hier het hele artikel.

December 17, 2014

Live: Het ultieme debat met Herman Van Rompuy

Vanavond om 19:30 u: Afspraak met de president van Europa. 
Neem deel aan het laatste debat met Herman Van Rompuy.

Herman Van Rompuy neemt na vijf jaar voorzitterschap van de Europese Raad afscheid van het politieke leven. Het debat, exclusief voor abonnees, was in korte tijd uitverkocht. Dankzij onze livestream volgt u het debat alsnog vanop de eerste rij en ontdekt u hoe de prominente opiniemakers Paul De Grauwe, David van Reybrouck en Bea Cantillon in debat treden met Herman Van Rompuy. 


 Volg hier de livestream LIVE vanaf 19.30 u.

December 16, 2014

Donderdag: Panorama over het basisinkomen

Donderdag om 21:40 uur op Canvas: Panorama over het basisinkomen.

Stel: iedereen krijgt maandelijks 1500 euro op de rekening. Onvoorwaardelijk, of men nu werkt of niet. Voor u in hoongelach uitbarst: de afschaffing van slavernij, kinderarbeid en zelfs de oprichting van Europa waren ooit soortgelijke onmogelijke ideeën. Hét meest gehoorde tegenargument - dat het niet betaalbaar is - zette Panorama aan het denken. Wat doet gratis geld met een mensenleven?

Het idee is niet nieuw. Meer nog, eigenlijk is het historisch half Belgisch. In de jaren '80 bouwde Philippe Van Parijs een beweging (BIEN) uit met o.a. ondernemer Roland Duchâtelet (Vivant) en Guy Standing (UK). Vandaag voelen ook zij de hernieuwde groeiende aandacht voor een basisinkomen, vooral door de schijnbaar onoplosbare sociale onrust. Tijd lijkt het om in actie te schieten. Zoals ... in Zwitserland.

Inderdaad, Zwitserland, niet alleen het land van bergtoppen, banken en tennisgenie Roger Federer. In 2016 komt hier een referendum over een basisinkomen, betaald door de staat. Panorama wil ook de denkoefening concreet maken en liet het basisinkomen voor België berekenen. Het is het levenswerk van de Belgische therapeuten Axelle De Brandt en Pierre Catelin en ingenieur Ismaël Daoud, die samen met de VRT-factcheckers tot de wiskundige conclusie komen: het kan!

En vanavond om 20:38 op Canvas, Het voordeel van de twijfel, Werken om te leven of leven om te werken.
Zie hier de aankondiging van Panorama. Uitzending is hier terug te zien.

December 09, 2014

Het voordeel van de twijfel

Vanavond op Canvas om 20:40 uur: Het voordeel van de twijfel
Filosofische reeks met Stefaan Van Brabandt. Welke inzichten reiken de grote filosofen aan voor actuele en universele vragen en problemen? Aflevering 1 van vanavond gaat over tegenslagen. Worden we beter van tegenslag?

De aflevering van volgende week dinsdag (16 december) gaat over Werken om te leven of leven om te werken? 
Zouden we met zijn allen niet beter wat minder werken? Volgens de Nederlandse historicus Rutger Bregman is minder werken zelfs de oplossing voor (bijna) alles. Hij sluit hiermee aan bij talloze filosofen uit de geschiedenis die allen waardig werk en meer vrije tijd bepleitten. Toch wordt ons door sommige politici en economen verteld dat we niet minder maar integendeel méér, langer en harder moeten werken. Maar waarom eigenlijk? En worden we daar wel beter van? Welke waardevolle inzichten bieden filosofen als Aristoteles, Descartes, Marx, Lafargue, Russell, Fromm en Arendt hieromtrent? Stefaan Van Brabandt zoekt het uit en praat erover met Alain De Botton, Paul Verhaeghe, Johan Braeckman, Rutger Bregman, Jo Libeer, Frank Van Massenhoven en Lieven Van Gils. 

Zie hier de vooraankondiging voor volgende week. De aflevering is hier terug te zien.

Amsterdam houdt op 6 juni 2015 een G1000-burgeroverleg

Na Brussel en verschillende gemeentes in Nederland, heeft nu ook Amsterdam er één: de G1000. Een openbare overlegvergadering van burgers over politieke onderwerpen.
De G1000 is een initiatief van de Vlaamse auteur David Van Reybrouck om de democratie te vernieuwen. Daar was de tijd rijp voor, volgens de schrijver, omdat het na de federale verkiezingen van 2010 maar liefst 541 dagen duurden voordat er een regering gevormd werd in België. De bedoeling van de G1000 is om burgers actiever te betrekken bij de besluitvorming.
Amsterdam deed het beduidend beter dan onze zuiderburen; Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen het duurde twaalf weken voordat er een college gevormd werd. Toch is dat voor initiatiefnemer van de G1000 Amsterdam, Bart Cosijn, niet snel genoeg. Bovendien, zo stelt Cosijn, lopen mensen tegen de 'grenzen van het democratisch systeem'. 
  
Op 6 juni 2015 moet de G1000 plaatsvinden; een gesprek tussen 1000 gewone burgers, aan verschillende tafels, over de toekomst van de stad. Door loting wordt bepaald welke Amsterdammers aan de gesprekken deel mogen nemen. Als de bijeenkomst tot concrete plannen voor de stad leidt, dan zullen er actiegroepen ingesteld worden om deze verder uit te werken. Cosijn hoopt dat de G1000 plaats kan vinden in het Paleis op de Dam.  

Lees hier het artikel.

December 06, 2014

Tegen verkiezingen - nieuwe democratie David van Reybrouck in VPRO's Buitenhof

VPRO Buitenhof uitgezonden 29-09-2013: 'Tegen verkiezigen' van David Van Reybrouck.

In zijn boek breekt Van Reybrouck een lans voor democratie door loting. "Tot aan de Franse Revolutie is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen in Athene, maar ook in bloeiende republieken als die van Venetië en Florence tijdens de renaissance", stelt hij. "Na de Franse Revolutie leeft het alleen voort in de rechtspraak van sommige landen."

Volgens de schrijver kan het principe onze "machteloos geworden democratie" weer pit en vaart geven en de burgers weer betrekken. Want krachtdadig besturen wordt volgens hem nu stilaan problematisch. "Politici moeten hun beleid immers steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen." Dat leidt volgens de schrijver tot een democratisch vermoeidheidssyndroom.Van Reybrouck trachtte de democratie al eens verse zuurstof toe te dienen met de G1000, een openbaar overleg tussen gewone burgers over politiek. Dat leidde in 2012 tot een burgertop en een reeks aanbevelingen.Zie hier de uitzending van Buitenhof terug.

Peiling van TNS-Nipo: idee basisinkomen

Rutger Bregman in De Correspondent:
Het basisinkomen: een idee waarvoor de tijd is gekomen? Drie op de tien Nederlanders staat 'spontaan' positief tegenover het basisinkomen. Dat blijkt uit een peiling van TNS-Nipo. Toegegeven, wie de wereld wil veranderen, moet zich vooral niet te veel aantrekken van peilingen. Hoeveel Nederlanders waren immers voor het homohuwelijk in 1950? 

Toch is het interessant om te weten hoeveel momentum een idee inmiddels heeft. Bedenk: ongeveer anderhalf jaar geleden was het basisinkomen (een idee dat teruggaat tot op de achttiende eeuw) nog bijna vergeten. Maar inmiddels verschijnen er aan de lopende band artikelen over.

Het D66-congres heeft een motie aangenomen voor een onderzoek naar het basisinkomen, verschillende gemeentes zijn al geïnteresseerd in een experiment, de directeur van het SCP (Kim Putters) denkt dat we moeten afstappen van de fixatie op volledige werkgelegenheid, minister Asscher speculeert over 'nieuwe instrumenten' die nodig zijn in een tijd van technologische werkloosheid en premier Rutte is - verrassing - nu al tegen.

Het basisinkomen: een idee waarvoor de tijd is gekomen? Nou, nee, antwoordt de gemiddelde Nederlander. Uit de peiling die TNS-Nipo vandaag publiceerde blijkt dat de helft van alle Nederlanders het niet ziet zitten. Onder de voorstanders bevinden zich met name SP'ers en D66'ers, wat mooi laat zien dat het basisinkomen dwars door de oude tegenstelling van links en rechts heengaat. Ik ben nu vooral benieuwd of het idee aandacht blijft krijgen en of een gemeente ergens in Nederland het lef heeft om te beginnen met een experiment. Zo ja, dan zou de volgende peiling weleens heel anders kunnen uitpakken.

Hier de peiling van TNS-Nipo als pdf.

December 05, 2014

IJslanders bestuderen basisinkomen in parlement

Een van de IJslandse parlementsleden Helgi H. Gunnarsson heeft in een interview met DLM een toelichting gegeven op het voorstel over het basisinkomen dat hij met twee andere leden van de Piratenpartij vorige week deed in het parlement in Reykjavik.

Wat beschouwt u als basisinkomen?
Gunnarson: “Het voorstel hier in IJsland is nog geen voorstel om het basisinkomen daadwerkelijk al in te voeren. Het is eerder bedoeld om een groep te formeren om de ins en outs van een dergelijk voorstel te onderzoeken. Bijvoorbeeld uitzoeken wat het zou kosten. Hoeveel besparingen zou het kunnen opleveren wat betreft werkloosheidsuitkeringen en dergelijke? Er zijn heel veel vragen die we nog moeten beantwoorden. Dus om hier een verlicht debat over te kunnen voeren hebben we antwoorden op deze vragen nodig. Daarover gaat ons voorstel.”Lees het hele artikel hier

We zijn doordrongen van het waanidee dat we keihard moeten werken om aanspraak te maken op het goede leven

Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij grijpt de noodkreten van oververmoeide ploetermama's aan om de manier waarop we naar werk kijken, kritisch tegen het licht te houden. 'U gelooft toch zelf niet dat uw leven pas echt van start kan gaan na uw pensioen?

Dat het slopend is om een gezin te combineren met een carrière. Dat er te weinig tijd is om daarnaast ook te léven. Dat je het niet redt op je eentje. Noodkreten van oververmoeide ploetermama's en -papa's sierden de laatste dagen onze kranten. En niet enkel zij proberen zich elke dag staande te houden in de ratrace. Zowat iederéén in deze samenleving loopt op de toppen van zijn of haar tenen: dat is een broeinest voor emotionele ellende.

 

Samen strijden voor het goede leven

Het heeft niet lang geduurd vooraleer het debat uitmondde in een discussie tussen moeders die meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen en moeders die graag veel werken. Daarnaast werd ook de leeftijd waarop vrouwen best moeder kunnen worden een mediatiek thema. O ja, en de vaders, die mochten ook nog iets zeggen, maar liefst kort. Triestig hoe deze kans tot maatschappijkritisch debat weeral uitdraait op polarisatie. Waarom niet samen strijden voor het goede leven voor iedereen?


Lees het hele artikel hier.

De klimaatpetities belichamen de hoop op een betere toekomst. Daarom zijn ze niet te stoppen

In de discussie over bedrijfswagens, vermogenswinstbelasting of klimaat komt steeds eenzelfde patroon naar boven; bezorgde burgers die met alternatieven voor de dag komen krijgen al snel een portie arrogantie en cynisme over zich heen. Toch gelooft Steven Vromman dat hoop en actie uiteindelijk sterker zijn dan angst en sarcasme.

De coalitie van de hoop
Als minder dan 24 uur na de lancering van de Klimaatzaak zesduizend burgers gehoor geven aan de oproep mede-eiser te worden, dan is dat hoop. Als een petitie tegen de overheidssteun voor bedrijfswagens na drie dagen twintigduizend handtekening telt is dat hoop. Als een pleidooi van Sarah Van Liefferinge om het goede leven voorrang te geven op economische groeidwang meer dan achtduizend keer gedeeld wordt op internet, dan is dat hoop. Net als de tienduizenden mensen die al wekenlang op straat komen, de duizenden burgers die zich lokaal inzetten voor een leefbare buurt, de ontelbare mannen en vrouwen die weigeren te geloven 'dat er geen alternatief is'. Het zijn allemaal tekenen van hoop.Lees het hele artikel hier.

Tijd dat leerlingen iets te zeggen krijgen over hun lessen

'Onderwijsvernieuwing is hot. Iedereen heeft er ideeën over. Maar luistert er ook iemand naar de leerling? 'School is één grote miscommunicatie.' 
Participeren
Wiggers zijn analyse lijkt op die van Kinderombudsman Marc Dullaert. "Kinderen mogen hier wel eens een dagje op excursie naar het Binnenhof, of online vragen stellen aan een politicus. Maar mogelijkheden om serieus te participeren zijn om te huilen", zei hij onlangs in deze krant. Dat moest anders, vond Wiggers. Daarom organiseerde hij onlangs met collega's een evenement voor leerlingen van alle dertien scholen uit de Quadraam scholengroep, waarbij het Liemers College is aangesloten. Elke school vaardigde een team van leerlingen af dat een korte presentatie hield over hoe volgens hen een ideale schooldag eruit ziet. Die dag werd bovendien uitgeprobeerd. "Dan merk je meteen dat docenten luisteren, en dat er iets gebeurt. Ze draaien geen les af, maar spelen in op de vragen van leerlingen." De scholen spraken af dat ze met minimaal één van de geopperde ideeën aan de slag gaan.


Wiggers is samen met Frans Droog van het Wolfert Lyceum aanvoerder van de werkgroep Leerlingen van United4Education. Dat initiatief wil het onderwijs van binnenuit 'kantelen'. Eén manier om dat te doen is door leerlingen meer te laten meepraten en -denken. Met een twintigtal collega's willen Droog en Wiggers komend jaar initiatieven op scholen in kaart brengen waarbij leerlingen meebeslissen over de invulling van het onderwijs, als inspiratiebron voor docenten en schoolleiders.


Lees het artikel hier.

December 03, 2014

Beatitful Solutions & This Changes Everything

The Beautiful Solutions Gallery and Lab is an interactive space for sharing the stories, solutions and big ideas needed to build new institutional power and point the way toward a just, resilient, and democratic future.
Developed by Beautiful Solutions in partnership with This Changes Everything, this is an open-ended project that will continue to evolve based on the ideas you submit to the Lab, and the ongoing contributions of the thinkers and practitioners on the forefront of building alternatives.Zie verder hier de website.

Our National Hero ;-)

Via de facebook van Pierre-Yves Uytdenhoef.
David Van Reybrouck als Democrator.

December 01, 2014

Bionext wil volgend jaar een Bio1000 organiseren.

Bioboer moet meedenken met gehaaste stadsmens

 "Bionext wil volgend jaar een Bio1000 organiseren. Dat is een variant op de G1000 raadplegingen. Daarbij bespraken burgers in onderling overleg onderwerpen die zij van belang vinden, met aanbevelingen aan de politiek."

"Wij willen met die Bio1000 dat boeren, burgers en buitenlui de toekomstagenda voor biologische landbouw en voeding samen opstellen. Dan heeft de burger direct invloed op de ontwikkeling van de landbouw en voeding." 

Lees het artikel hier.

November 29, 2014

Een hardnekkig idee. Hoe het basisinkomen uit het politieke debat verdween en weer terugkwam

Artikel van het Montesquieu Instituut:
Het D66 congres in november 2014 nam - tegen de wil van het partijbestuur - een motie aan die de Tweede Kamerfractie vroeg zich in te zetten voor een onderzoek naar het basisinkomen. Het idee om elke burger onafhankelijk van arbeid en status van overheidswege een minimuminkomen toe te kennen is bepaald niet nieuw. Dit idee stamt uit de tijd van de Amerikaanse Revolutie, waarin denkers als Thomas Paine al voor een soort basisinkomen pleitten. Maar dit is ook niet de eerste keer dat een partijcongres in Nederland zich positief over het basisinkomen uitsprak. In ons land flirtten een aantal partijen sinds de jaren '80 regelmatig met dit idee. We schetsen hier een korte politieke geschiedenis van het basisinkomen in Nederland en proberen te verklaren waarom de discussie af en toe oplaait en dan weer stil valt.
In 1985 pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport Waarbogen voor Zekerheid voor een basisinkomen.

Welk algemene patroon is er zichtbaar in deze geschiedenis? Het basisinkomen is een hardnekkig idee dat met een vast ritme terug lijkt te keren in de politiek. Loek Groot en Robert van der Veen zien een verband met werkloosheid. Zij zien pieken in aandacht in 1985 (rond het WRR-rapport) en in 1995 (na de uitlatingen van Wijers). Dat zijn beide momenten waarop de werkloosheid haar top bereikte. Toen eind jaren '80 en opnieuw eind jaren '90 de werkgelegenheid weer aantrok, nam de aandacht voor het basisinkomen zienderogen af. In de figuur hiernaast is voor de laatste 35 jaar de aandacht voor het basisinkomen in drie regionale kranten uitgezet [1] tegen het aantal werklozen in die periode: de relatie lijkt tamelijk duidelijk. Dat zou betekenen dat als de economische opleving binnenkort door zou zetten, het basisinkomen voor de derde keer weer van de politieke agenda zal verdwijnen.Lees het hele artikel hier.

November 26, 2014

Nederland kantelt

Jan Rotmans presenteert morgenavond om 20:00 uur het initiatief 'Nederland Kantelt' en zijn nieuwe boek Verandering van tijdperk: Nederland Kantelt in Pakhuis de Zwijger.

Het netwerk Nederland Kantelt wil zichtbaar maken hoe breed en groot de vernieuwingsbeweging in Nederland is op negen verschillende terreinen: onderwijs, zorg, energie, voedsel, bouw, ruimte, water, kunst/cultuur en financiën. Veel vernieuwers opereren binnen hun eigen domein maar zijn onbekend met vernieuwers in andere domeinen. Iedereen zit opgesloten binnen zijn eigen silo. Nederland Kantelt wil de muren tussen de silo’s slechten door te stimuleren dat vernieuwers in uiteenlopende velden elkaar leren kennen en van elkaar gaan leren. Juist door verbindingen te leggen tussen allerlei domeinen wordt de veerkracht van de vernieuwingsbeweging groter. 

De presentatie is hier via livestream te volgen op donderdag 27 november vanaf 20.00 uur.
Bijeenkomst is hier terug te zien.

Lost in Transition?

OuiShare Fest is a three-day festival about the collaborative society, taking place at the Cabaret Sauvage in Paris from May 20-22, 2015. 
Transition, transformation, shift: these are words we hear a lot lately to express how the economy, environment, politics and business are changing. What exactly are we transitioning to? What direction would we like to go in? What could a collaborative society look like?

Entrepreneurs and social innovators, non-profit and business leaders, grassroots activists and public officials are gathering in Paris to ask these questions together and look for possible answers. They are coming to debate, build and co-create the transition to a collaborative society.Hier het volledige prgramma en  hier de info over QuiShare.

November 25, 2014

G1000 in Nederland krijgt 100.000 euro van Binnenlandse Zaken

In zeker twintig gemeenten leven ideeën om een G1000 te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft financiële steun toegezegd aan het platform G1000.nu en aan onderzoek naar de consequenties voor de lokale democratie.
Na de succesvol verlopen G1000 in Amersfoort in maart, vond in oktober een G1000 plaats in Uden en begin november in Maastricht. Ook steden als Almere, Amsterdam, Haarlem en Groningen hebben nu belangstelling, evenals kleinere gemeenten als Bergen, Goirle en Zandvoort.


Om deze initiatieven mede mogelijk te maken stelt BZK komend jaar 100 duizend euro beschikbaar, ter ondersteuning van het platform G1000.nu dat uit de bijeenkomst in Amersfoort is voortgekomen.

De G1000 is een Belgische openbare overlegvergadering tussen gewone burgers over politieke thema's. Het idee voor het burgerinitiatief rijpte in de politieke impasse die ontstond na de federale verkiezingen van 2010. Grote bezieler achter de G1000-actie is schrijver David Van Reybrouck.Lees hier het aritkel in Binnenlands Bestuur.